โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ที่ตั้ง 919 ถ. นรสิงห์ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์: (034)411787, (034)810347 โทรสาร: (034)426095 อีเมล์: mail@skburana.ac.th
เข้าสู่เว็บไซต์