เข้าหน้าหลัก / enter site
โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ที่ตั้ง 919 ถ. นรสิงห์ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์: (034) 411787, (034) 810347 โทรสาร: (034) 426095 อีเมล์: mail@skburana.ac.th