**นักเรียนคนใด ได้ผลการเรียน 0 ร มส ให้มาดำเนินการซ่อม/สอบแก้ตัวได้ในวันที่ 6-10 ต.ค. 2557 นักเรียนที่ไม่มีการเรียน 0 ร มสไม่ต้องมาโรงเรียน **
เข้าสู่เว็บไซต์